Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

dontaskmewhy
dontaskmewhy
3895 1943 500
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
dontaskmewhy
7606 e4dc
Reposted fromsicktunes sicktunes viasarazation sarazation
dontaskmewhy
0158 5c27 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianot-alice not-alice
dontaskmewhy
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasugarvenom sugarvenom
dontaskmewhy
5238 8fd3
dontaskmewhy
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viafoodforsoul foodforsoul
dontaskmewhy
5447 3f43 500
Reposted fromgingillo gingillo viaOnly2you Only2you
dontaskmewhy
7547 4e19
jak najwięcej
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viagriber griber
dontaskmewhy
5582 f433 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik

September 18 2017

dontaskmewhy
dontaskmewhy
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera

September 16 2017

dontaskmewhy
6448 280a
ja to pierdolę. 
Reposted fromrol rol viasomebodytolove somebodytolove
4056 d8c7 500
dontaskmewhy

- Impreza super, ale ogólnie chujowo.
- Ogólnie to wiem, dlatego zapytałem o imprezę.
— Mirosław Nahacz
Reposted fromcenturylove centurylove viaoll oll
dontaskmewhy
3714 6f34
Reposted frompseikow pseikow viathatwasntadream thatwasntadream
9458 d5e0 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dontaskmewhy
dontaskmewhy
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl