Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

dontaskmewhy
- Jesteś pewny siebie, co?
- Siebie i tylko siebie.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie

June 12 2017

dontaskmewhy
3936 7156 500
dontaskmewhy

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viaPoranny Poranny
dontaskmewhy
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
dontaskmewhy
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaOnly2you Only2you

June 11 2017

dontaskmewhy
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatoolong toolong
dontaskmewhy

June 08 2017

dontaskmewhy
8146 2286
dontaskmewhy
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk
dontaskmewhy
7657 5426
Reposted fromczajnikq czajnikq
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viainsanedreamer insanedreamer
dontaskmewhy
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viasomebodytolove somebodytolove
dontaskmewhy
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viaOnly2you Only2you
dontaskmewhy
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
dontaskmewhy
Reposted fromsilence89 silence89 viaPoranny Poranny
dontaskmewhy
dontaskmewhy
3891 3f0e
Reposted fromkarahippie karahippie viapoptymista poptymista
dontaskmewhy
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viapoptymista poptymista
dontaskmewhy
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viapoptymista poptymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl